Trung Quốc: Tồn kho quặng sắt đạt 124.6 triệu tấn

Tính đến ngày 17/6, tồn kho quặng sắt tại 46 cảng chính của Trung Quốc đạt 124.6 triệu tấn, giảm 1.65 triệu tấn so với ngày 10/6, theo số liệu của SteelHome.

Quặng sắt
Quặng sắt – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Trong số các kho dự trữ, có khoản 61.1 triệu tấn thuộc sở hữu của thương nhân. Các kho dự trữ chứa 16.5 triệu tấn quặng thô, 3.5 triệu tấn dạng viên và 7.9 triệu tấn quặng tinh luyện. Khối lượng giao hàng ngày đạt 3 triệu tấn, giảm 100,000 tấn so với tuần trước. Bên cạnh đó, lượng quặng sắt hàng ngày đến 5 bến cảng lớn nhất miền Bắc đạt 1.22 triệu tấn trong tuần này, tăng 100,000 tấn so với tuần trước.

Đối với các sản phẩm thép, tồn kho tại 33 thành phố và cảng đạt khoảng 15.11 triệu tấn, tăng 337,800 tấn so với khảo sát ngày 10/06. Trong đó, nhiều nhất là tồn kho thép thanh vằn với khối lượng hơn 6.8 triệu tấn.

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

0888.197.666
Liên hệ