Thép Việt Mỹ VAS ngày 03/06/2021 đang có giá 16.800 vnđ/kg

Quy cách và chủng loại Tỷ trọng Đơn giá Đơn giá
Kg/ cây (Vnđ/kg) (Vnđ/cây)
Thép Việt Mỹ VAS CB300V – SD295 ( Chưa thuế VAT 10% )
 Thép cuộn D6 – CB240T   16,800
 Thép cuộn D8 – CB240T   16,800
 Thép cây D10 – Gr40    6.21   17,100      106,191
 Thép cây D12 – CB300V    9.89   16,900      167,141
 Thép cây D14 – CB300V  13.55   16,900      228,995
 Thép cây D16 – Gr40  17.20   16,900      290,680
 Thép cây D18 – CB300V  22.40   16,900      378,560
 Thép cây D20 – CB300V  27.56   16,900      465,764
Thép Việt Mỹ VAS CB400V – CB500V ( Chưa thuế VAT 10% )
 Thép cây D10 – CB400V    6.89   17,350      119,542
 Thép cây D12 – CB400V    9.89   17,150      169,614
 Thép cây D14 – CB400V  13.59   17,150      233,069
 Thép cây D16 – CB400V  17.80   17,150      305,270
 Thép cây D18 – CB400V  22.46   17,150      385,189
 Thép cây D20 – CB400V  27.74   17,150      475,741
 Thép cây D22 – CB400V  33.52   17,150      574,868
 Thép cây D25 – CB400V  43.64   17,150      748,426
 Thép cây D28 – CB400V  54.93   17,150      942,050
 Thép cây D32 – CB400V  71.74   17,150   1,230,341

0888.197.666
Liên hệ