Báo giá thép hộp Hòa Phát ngày 16/06/2022

Báo giá thép hộp Hòa Phát được hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN cập nhật mới nhất tại nhà máy thép hộp Hòa Phát.

Báo giá thép hộp Hòa Phát ngày 16/06/2022

Thép hộp Hòa Phát là cái tên không còn xa lạ với những quý khách hàng mua thép hộp. Trong thép hộp Hòa Phát được chia làm 2 loại là thép hộp mạ kẽm Hòa Phátthép hộp đen Hòa Phát với những quy cách và độ ly khác nhau, phục vụ cho mọi công trình lớn nhỏ.

Thép hộp Hòa Phát, Đại lý thép hộp Hòa Phát uy tín - BAOGIATHEPXAYDUNG.VN
Thép hộp Hòa Phát, Đại lý thép hộp Hòa Phát uy tín – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Đơn giá thép hộp Hòa Phát, tính từ đầu tháng 06/2022 đã ổn định, tuy nhiên nhìn chung giá thép vẫn còn ở mức cao, việc đơn giá có còn giảm nữa hay không thì chưa thể nói trước được.

Sau đây, là bảng báo sắt thép hộp Hòa Phát mới nhất mà hệ thống chúng tôi tổng hợp được, mời quý bạn xem giá :

Báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát

Thép hộp mạ kẽm  Hòa Phát Barem  Đơn giá  Đơn giá
 ( Kg/cây )  ( Kg/cây )  ( VNĐ/cây )
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 0.8 ly x 6m 2.79 26,928 75,129
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 0.9 ly x 6m 3.12 26,928 84,015
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.0 ly x 6m 3.45 26,620 91,839
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.1 ly x 6m 3.77 26,620 100,357
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.2 ly x 6m 4.08 26,620 108,610
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.4 ly x 6m 4.70 26,620 125,114
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 0.8 ly x 6m 4.38 26,928 117,945
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 0.9 ly x 6m 4.90 26,928 131,947
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.0 ly x 6m 5.43 26,620 144,547
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.1 ly x 6m 5.94 26,620 158,123
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.2 ly x 6m 6.46 26,620 171,965
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.4 ly x 6m 7.47 26,620 198,851
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.8 ly x 6m 9.44 26,620 251,293
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 2.0 ly x 6m 10.40 26,620 276,848
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 2.1 ly x 6m 10.87 26,620 289,359
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 0.8 ly x 6m 5.51 26,928 148,373
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 0.9 ly x 6m 6.18 26,928 166,415
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.0 ly x 6m 6.84 26,620 182,081
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.1 ly x 6m 7.50 26,620 199,650
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.2 ly x 6m 8.15 26,620 216,953
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.4 ly x 6m 9.45 26,620 251,559
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.8 ly x 6m 11.98 26,620 318,908
Thép hộp kẽm25 x 50 x 2.0 ly x 6m 13.23 26,620 352,183
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 0.9 ly x 6m 7.45 26,928 200,614
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.0 ly x 6m 8.25 26,620 219,615
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.1 ly x 6m 9.05 26,620 240,911
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.2 ly x 6m 9.85 26,620 262,207
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.4 ly x 6m 11.43 26,620 304,267
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.8 ly x 6m 14.53 26,620 386,789
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 2.0 ly x 6m 16.05 26,620 427,251
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.1 ly x 6m 12.16 26,620 323,699
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.2 ly x 6m 13.24 26,620 352,449
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.4 ly x 6m 15.38 26,620 409,416
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.8 ly x 6m 19.61 26,620 522,018
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 2.0 ly x 6m 21.70 26,620 577,654
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 1.2 ly x 6m 16.75 26,620 445,885
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 1.4 ly x 6m 19.33 26,620 514,565
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 1.8 ly x 6m 24.69 26,620 657,248
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 2.0 ly x 6m 27.36 26,620 728,323
Thép hộp kẽm 60 x 120 x 1.4 ly x 6m 23.30 26,620 620,246
Thép hộp kẽm 60 x 120 x 1.8 ly x 6m 29.79 26,620 793,010
Thép hộp kẽm 60 x 120 x 2.0 ly x 6m 33.01 26,620 878,726

Báo giá thép hộp đen Hòa Phát

Thép hộp đen  Hòa Phát  Barem  Đơn giá  Đơn giá
 ( Kg/cây )  ( Kg/cây )  ( VNĐ/cây )
Thép hộp đen 13 x 26 x 0.7 ly x 6m 2.460 28,622 70,410
Thép hộp đen 13 x 26 x 0.8 ly x 6m 2.790 28,622 79,855
Thép hộp đen 13 x 26 x 0.9 ly x 6m 3.120 28,622 89,301
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 ly x 6m 3.450 28,622 98,746
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 ly x 6m 3.770 28,622 107,905
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 ly x 6m 4.080 28,622 116,778
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 ly x 6m 4.700 27,423 128,888
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.6 ly x 6m 5.300 27,423 145,342
Thép hộp đen 20 x 40 x 0.7 ly x 6m 3.850 28,622 110,195
Thép hộp đen 20 x 40 x 0.8 ly x 6m 4.380 28,622 125,364
Thép hộp đen 20 x 40 x 0.9 ly x 6m 4.900 28,622 140,248
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.0 ly x 6m 5.430 28,622 155,417
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.1 ly x 6m 5.940 28,622 170,015
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.2 ly x 6m 6.460 28,622 184,898
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.4 ly x 6m 7.470 27,423 204,850
Thép hộp đen 20 x 40 x 2.0 ly x 6m 10.400 25,520 265,408
Thép hộp đen 25 x 50 x 0.8 ly x 6m 5.510 28,622 157,707
Thép hộp đen 25 x 50 x 0.9 ly x 6m 6.180 28,622 176,884
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.0 ly x 6m 6.840 28,622 195,774
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.1 ly x 6m 7.500 28,622 214,665
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.2 ly x 6m 8.150 28,622 233,269
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.4 ly x 6m 9.450 27,423 259,147
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.5 ly x 6m 10.090 27,423 276,698
Thép hộp đen 25 x 50 x 2.0 ly x 6m 13.230 25,520 337,630
Thép hộp đen 25 x 50 x 2.5 ly x 6m 16.250 25,520 414,700
Thép hộp đen 30 x 60 x 0.8 ly x 6m 6.640 28,622 190,050
Thép hộp đen 30 x 60 x 0.9 ly x 6m 7.450 28,622 213,234
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.0 ly x 6m 8.250 28,622 236,132
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.2 ly x 6m 9.850 28,622 281,927
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.4 ly x 6m 11.430 27,423 313,445
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.5 ly x 6m 12.210 27,423 334,835
Thép hộp đen 30 x 60 x 2.0 ly x 6m 16.050 25,520 409,596
Thép hộp đen 30 x 60 x 2.5 ly x 6m 19.780 25,520 504,786
Thép hộp đen 30 x 60 x 2.8 ly x 6m 21.970 25,520 560,674
Thép hộp đen 40 x 80 x 0.9 ly x 6m 10.060 28,622 287,937
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.0 ly x 6m 11.080 28,622 317,132
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.1 ly x 6m 12.160 28,622 348,044
Thép hộp đen40 x 80 x 1.2 ly x 6m 13.240 28,622 378,955
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.4 ly x 6m 15.380 27,423 421,766
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.5 ly x 6m 16.450 27,423 451,108
Thép hộp đen 40 x 80 x 2.0 ly x 6m 21.700 25,520 553,784
Thép hộp đen 40 x 80 x 2.5 ly x 6m 26.850 25,520 685,212
Thép hộp đen 40 x 80 x 3.0 ly x 6m 31.880 25,520 813,578
Thép hộp đen 40 x 80 x 3.1 ly x 6m 32.870 25,520 838,842
Thép hộp đen 40 x 80 x 3.2 ly x 6m 33.860 25,520 864,107
Thép hộp đen 50 x 100 x 1.2 ly x 6m 16.750 28,622 479,419
Thép hộp đen 50 x 100 x 1.4 ly x 6m 19.330 27,423 530,087
Thép hộp đen 50 x 100 x 2.0 ly x 6m 27.340 25,520 697,717
Thép hộp đen 50 x 100 x 2.5 ly x 6m 33.890 25,520 864,873
Thép hộp đen 50 x 100 x 3.0 ly x 6m 40.330 25,520 1,029,222
Thép hộp đen 60 x 120 x 1.4 ly x 6m 23.300 27,423 638,956
Thép hộp đen 60 x 120 x 1.5 ly x 6m 24.930 27,423 683,655
Thép hộp đen 60 x 120 x 2.0 ly x 6m 33.010 25,520 842,415
Thép hộp đen 60 x 120 x 2.5 ly x 6m 40.980 25,520 1,045,810
Thép hộp đen 100 x 150 x 1.8 ly x 6m 41.660 27,522 1,146,567
Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 ly x 6m 46.200 27,522 1,271,516
Thép hộp đen 100 x 150 x 2.5 ly x 6m 57.460 27,522 1,581,414
Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 ly x 6m 68.620 27,522 1,888,560
Thép hộp đen 100 x 150 x 3.5 ly x 6m 79.660 27,522 2,192,403
Thép hộp đen 100 x 150 x 4.0 ly x 6m 90.580 27,522 2,492,943
Thép hộp đen 100 x 150 x 4.5 ly x 6m 101.400 27,522 2,790,731
Thép hộp đen 100 x 150 x 5.0 ly x 6m 112.100 27,522 3,085,216
Thép hộp đen 100 x 200 x 1.8 ly x 6m 50.140 27,522 1,379,953
Thép hộp đen 100 x 200 x 2.0 ly x 6m 55.620 27,522 1,530,774
Thép hộp đen 100 x 200 x 2.5 ly x 6m 69.240 27,522 1,905,623
Thép hộp đen 100 x 200 x 3.0 ly x 6m 82.750 27,522 2,277,446
Thép hộp đen 100 x 200 x 3.5 ly x 6m 96.140 27,522 2,645,965
Thép hộp đen 100 x 200 x 4.0 ly x 6m 109.420 27,522 3,011,457
Thép hộp đen 100 x 200 x 4.5 ly x 6m 122.590 27,522 3,373,922
Thép hộp đen 100 x 200 x 5.0 ly x 6m 135.650 27,522 3,733,359

Lưu ý : Báo giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá có thể thay đổi tùy vào thời điểm xem bài, để biết thêm thông tin chi tiết về đơn giá vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua đường dây nóng trên hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN để nhận báo giá mới nhất, ưu đãi nhất cho công trình của mình.

Ngoài thép hộp Hòa Phát, chúng tôi còn cung cấp thêm ống thép Hòa Phát, Thép ống nhúng nóng Hòa Phát, thép xây dựng Hòa Phát, thép hình, thép tấm, thép Hộp, thép cừ larsen….

Tham khảo thêm :

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888.197.666
Liên hệ