Bảng báo giá sắt thép Tisco ngày 17/08/2021

Giá thép xây dựng Tisco mới nhất ngày 17/08/2021 được hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN công bố chính xác và ưu đãi.

Bảng báo giá sắt thép Tisco ngày 17/08/2021

Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN là hệ thống có độ uy tín cao trên thị trường thép xây dựng, vật liệu xây dựng, xi măng tại Việt Nam, trong đó có sản phẩm thép Tisco Thái Nguyên.

Giá sắt thép Tisco Thái Nguyên
Giá sắt thép Tisco Thái Nguyên – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Sau đây, chúng tôi xin cập nhật thông tin cho khách hàng bảng báo giá thép Tisco Thái Nguyên mới nhất, bảng giá sắt Tisco hôm nay ngày 17/08/2021 trực tiếp từ nhà máy sản xuất, kính mời quý khách hàng tham khảo :

Thép Tisco Thái Nguyên CB300V – SD295 – Gr40
CHỦNG LOẠI MÁC THÉP SỐ CÂY/BÓ BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép phi 06 CB240 18,350
Thép phi 08 CB240 18,350
Thép phi 10 SD295-A 500 6.25 18,650 116,563
Thép phi 10 CB300-V 500 6.86 18,650 127,939
Thép phi 12 CB300-V 320 9.88 18,450 182,286
Thép phi 14 CB300-V 250 13.59 18,410 250,192
Thép phi 16 SD295-A 180 17.47 18,410 321,623
Thép phi 16 CB300-V 180 17.73 18,410 326,409
Thép phi 18 CB300-V 140 22.45 18,410 413,305
Thép phi 20 CB300-V 110 27.70 18,410 509,957
Thép phi 22 CB300-V 90 33.40 18,410 614,894
Thép phi 25 CB300-V 70 43.58 18,410 802,308
Thép phi 28 CB300-V 60 54.80 18,410 1,008,868
Thép phi 32 CB300-V 40 71.45 18,410 1,315,395
Thép phi 36 CB300-V 30 90.40 18,410 1,664,264
Thép Tisco Thái Nguyên CB400V
CHỦNG LOẠI MÁC THÉP SỐ CÂY/BÓ BAREM (KG/CÂY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY)
Thép phi 06 CB240 18,350
Thép phi 08 CB240 18,350
Thép phi 10 CB400-V 500 6.86 18,650 127,939
Thép phi 12 CB400-V 320 9.88 18,490 182,681
Thép phi 14 CB400-V 250 13.59 18,490 251,279
Thép phi 16 CB400-V 180 17.73 18,490 327,828
Thép phi 18 CB400-V 140 22.45 18,490 415,101
Thép phi 20 CB400-V 110 27.70 18,490 512,173
Thép phi 22 CB400-V 90 33.40 18,490 617,566
Thép phi 25 CB400-V 70 43.58 18,490 805,794
Thép phi 28 CB400-V 60 54.80 18,490 1,013,252
Thép phi 32 CB400-V 40 71.45 18,490 1,321,111
Thép phi 36 CB400-V 30 90.40 18,490 1,671,496

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

0888.197.666
Liên hệ