Bảng báo giá thép tròn trơn Việt Nhật SS400 | Giá thép tròn trơn SS400 ngày 04/06/2021

Thép tròn trơn Việt Nhật Vinakyoei Tỷ trọng Đơn giá Đơn giá
Kg/cây Vnđ/kg Vnđ/cây
Thép tròn trơn phi 14 SS400  14.496    21,200  307,315
Thép tròn trơn phi 16 SS400  18.948    21,200  401,698
Thép tròn trơn phi 18 SS400  23.976    21,200  508,291
Thép tròn trơn phi 20 SS400  29.592    21,200  627,350
Thép tròn trơn phi 22 SS400  35.808    21,200  759,130
Thép tròn trơn phi 25 SS400  46.248    21,200  980,458
Thép tròn trơn phi 28 SS400  58.008    21,200  1,229,770
Thép tròn trơn phi 30 SS400  66.588    21,200  1,411,666
Thép tròn trơn phi 32 SS400  75.756    21,200  1,606,027
Thép tròn trơn phi 36 SS400  95.880    21,200  2,032,656
Thép tròn trơn phi 38 SS400  106.836    21,200  2,264,923
Thép tròn trơn phi 40 SS400  118.380    21,200  2,509,656

0888.197.666
Liên hệ